Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

INVITATIE INCHEIERE CONTRACTE DE SALUBRIZARE

Tipărește pagina -     INVITATIE INCHEIERE CONTRACTE DE SALUBRIZARE Trimite unui prieten -     INVITATIE INCHEIERE CONTRACTE DE SALUBRIZARE

publicat de ​Kovács Zoltán in Luni , 8 Iunie 2015, 8:38

 

             INVITATIE INCHEIERE CONTRACTE DE SALUBRIZARE

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor,actualizata.PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS si S.C.EDILUL S.A. invită toţi proprietarii de locuinţe si agentii economici din Municipiul BEIUS și localitatea componenta Delani, care nu au încheiat contracte de prestări servicii pentru activitatea de salubrizare, să se prezinte la sediul operatorului SC EDILUL SA, strada Horea nr. 9, în vederea reglementării acestei situații.Menţionăm că, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006,art,26 aliniatul (2) , ,,Autorităţile administraţiei publice împreună cu operatorii au obligaţia să ţină la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contract de prestării servicii''.Potrivit prevederilor aceluiași act normativ ,,Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate licenţiat în aria de delegare respectivă". Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pentru contravenţiile prevăzute la art. 30 alin.(5).Precizăm, de asemenea, că legea prevede ca: ,,Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale".Pentru a evita aplicarea sancțiunilor, conform Legii nr. 101/2006 mai sus explicitate, rugăm cetățenii si agentii economici care, din lipsă de informare sau din alte motive, nu au încheiat contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate, ca până la data de 31 august 2015, să încheie contractele de salubrizare cu prestatorul de servicii.

Documente necesare pentru incheiere contract;

Ø     Pentru persoane fizice-copie act identitate,copie CF sau contract de inchiriere

Ø     Pentru agenti economici - copie CUI,copie act de proprietate(contract de inchiriere),copie CI administrator.

 

 

 

 

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ