Conducerea Primăriei

Primăria municipiului

BUGET

Consiliul Local

Liberul acces la inf. de int. public -cf. L544/2001

LEGEA 52/2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADM. PUBLICA

GDPR-Protecția datelor cu caracter personal

REGULAMENTE

CONCURSURI

Regulamente şi dispoziţii Resurse Umane

Declarații de avere și interese

LEGEA 52/2003

Impozite si taxe

Autoritate tutelara, social

Arhitect sef -Urbanism

Starea civila

Servicii Publice (apă, salubrizare, piața)

Strategia Nationala Anticoruptie

Studiu de prefezabilitate asupra sistemului geotermal de încălzire din Beiuş

Inchide

Trimite unui prieten

Servicii de calitate in admistrația publică locală a Municipiului Beiuș

Tipărește pagina - Servicii de calitate in admistrația publică locală a Municipiului Beiuș Trimite unui prieten - Servicii de calitate in admistrația publică locală a Municipiului Beiuș

publicat de ​Kovács Zoltán in Joi , 31 Mai 2018, 13:21

 

*Servicii de calitate in admistrația publică locală a Municipiului Beiușasigurate prin introducerea și menținerea sistemului de management alcalității ISO 9001*     Primaria Municipiului Beius a semnat in data de 24.05.2018contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale siAdministratiei Publice pentru proiectul cu titlul "Servicii de calitate inadministratia publica locala a Municipiului Beius asigurate prinintroducerea si mentinerea sistemului de management al calitatii ISO 9001",cod SIPOCA71/SMIS 2014+ 122823.Valoarea total eligibila a proiectului este de *418.629,05 RON *alcatuitadin:·    valoare eligibila nerambursabila din FSE 85%: *355.834,70 RON*·    valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 13%: *54.421,77RON*·    cofinantare eligibila a beneficiarului 2%: *8.372,58 RON**Obiectivul General* al proiectului consta in dezvoltarea capacitatiiadministrative a Municipiului Beius prin implementarea si certificareasistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederilestandardului SR EN ISO 9001: 2015, fapt ce va determina cresterea calitatiiactului administrativ pe termen lung.*Obiectivele Specifice* ale proiectului sunt:*O.S.1* - Revizuirea si optimizarea fluxurilor interne de lucru in vedereaproiectarii corespunzatoare a sistemului de management al calitatii lanivelul Primariei Municipiului Beius*O.S.2* - Implementarea sistemului de management al calitatii inconformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001: 2015 in scopulimbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate decatre Municipiul Beius.*O.S.3* - Promovarea modernizarii in administratia publica locala dinMunicipiul Beius prin specializarea personalului din cadrul primariei peteme specifice managementului calitatii (127 persoane), ceea ce vadetermina motivarea si mobilizarea acestora in directia inovatiei si inoferirea de servicii publice de calitate.     *Rezultatele proiectului:*1.  Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planulde actiune in etape implementat in administratia publica locala; Sistem demanagement la calitatii ISO 9001, implementat la nivelul PrimarieiMunicipiului Beius;2.  Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile siinstitutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijiniriimasurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific; personal aladministratiei publice locale a Municipiului Beius instruit pe temespecifice managementului calitatii in administratia publica.*Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.*

 

 

Înapoi la Știri și evenimente

CONSILIERE ETICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

Plan de achiziții publice

Lucrari de investitii

Proiecte beiuşene

Oraşul nostru

Info utile

Localitati infratite

Personalităţi beiuşene

Cultura

Învăţământ

CLUB SPORTIV BIHORUL BEIUS

CREȘA BEIUȘ